broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaA-Ski ConsultingInformacje o naszej działalności

Szanowni Państwo!
Będąc świadomym wymagań, jakie stawia obecnie rynek w wielu branżach, wymuszając minimalizację wydatków na zakupy inwestycyjne, zdajemy sobie sprawę, jak kluczowe znaczenie dla rozwoju naszych obecnych i przyszłych klientów ma jakość oferty finansowania zakupów środków trwałych.
Działając jako broker leasingowy, naszym zadaniem jest zapewnienie Państwa firmie możliwie najkorzystniejszych warunków finansowania zakupów środków trwałych (w tym również nieruchomości biurowych) mając na uwadze trzy główne cele:
  atrakcyjne warunki oferty leasingu - oferta wyselekcjonowana spośród wielu firm leasingowych, przy uwzględnieniu wyników finansowych Państwa firmy i rodzaju przedmiotu leasingu;
  bezpieczeństwo transakcji - wybór firmy leasingowej należącej do  grupy największych banków w Europie lub na świecie; dbałość o wypełnienie ustawowych warunków umowy leasingu;
  obsługę na wysokim poziomie merytorycznym i etycznym.
Dzięki współpracy z wieloma firmami leasingowymi powiązanymi kapitałowo z bankami międzynarodowymi, monitorowaniu na bieżąco zmian zachodzących na rynku usług leasingowych oraz zdobytym wieloletnim doświadczeniu w branży leasingu, gotowi jesteśmy przedstawić swojemu klientowi ofertę leasingu na warunkach korzystniejszych od tych, które mógłby uzyskać przy samodzielnym poszukiwaniu partnera leasingowego i negocjowaniu oferty.
Na życzenie klienta, w celu obiektywnego porównania różnych form finansowania zakupów środków trwałych (różniących się sposobem opodatkowania - kredyt/leasing, harmonogramem opłat, wartością końcową, itp.), możemy dokonać wyliczeń wartości aktualnej (po zdyskontowaniu) wydatku efektywnego dla poszczególnych form finansowania.
Bezpieczeństwo transakcji zapewniamy kierując się następującymi kryteriami:
  potencjałem finansowym finansującego - przedmiot leasingu jest własnością finansującego - w przypadku utraty płynności finansowej przez finansującego istnieje ryzyko odebrania przedmiotu leasingu od korzystającego przez wierzycieli finansującego;
  oceną skutków umowy leasingu pod względem prawno-podatkowym - dbamy o takie kwestie, jak okres umowy leasingu, wartość wykupu przedmiotu po wygaśnięciu umowy leasingu, uwarunkowana okresem leasingu i rodzajem przedmiotu leasingu, sposób zapisu informacji o możliwości zakupu przedmiotu leasingu przez korzystającego.
Umowa leasingu zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Korzystającym (np. Państwa firmą) a wybranym Finansującym (firmą leasingową), który przedstawił najkorzystniejszą dla Państwa firmy ofertę leasingu. My nie jesteśmy stroną w tej transakcji. Nasze wynagrodzenie jest wypłacane przez Finansującego i w praktyce nie wpływa istotnie na koszt oferty (o czym powinny świadczyć przykłady indywidualnych kalkulacji leasingu, znajdujące się na stronach naszego serwisu, na bazie których zawarte zostały umowy leasingu).
Życząc trafnych decyzji zapraszamy do współpracy!
 
wstecz   do góry   
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 13-03-2006