broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguLinie leasingoweLinia leasingowa na kwotę 2,5 mln EUR netto ...

  Linia leasingowa na kwotę 2,5 mln EUR netto - leasing finansowy, denominowany do EUR, różnego rodzaju środki trwałe.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 07-11-2000.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do międzynarodowej grupy finansowej (bankowo-ubezpieczeniowej), prowadzącej działalność m.in. w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): spółka z o.o. - producent z branży chemicznej o wieloletniej tradycji na rynku, roczny przychód ze sprzedaży powyżej 100 mln PLN, kapitał własny spółki powyżej 30 mln PLN.
  Przedmioty Leasingu: w ramach umowy generalnej (tzw. linii leasingowej z limitem): linia technologiczna, urządzenia, samochody ciężarowe (używane, w leasingu zwrotnym). Linia leasingowa do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy leasingu.
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M ~ 4,95% (sprzed dnia sporządzenia kalkulacji)
Okres Leasingu48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa0%
Opłata manipulacyjna1,5%
Miesięczne opłaty leasingowe2,383% (łącznie część kapitałowa z odsetkową), płatne miesięcznie z dołu (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co miesiąc stosownie do zmian EURIBOR 1M)
Wartość końcowa *1,00 EUR
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową115,884%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi około 6,75%, co stanowi około 1,8 p.p. marży względem 1M EURIBOR na dzień sporządzenia kalkulacji (~4,95%).
Powyższa tabela nie uwzględnia podatku VAT płaconego przez Korzystającego (Leasingobiorcę) z góry od wartości Przedmiotu Leasingu netto i sumy części odsetkowej opłat leasingowych (leasing finansowy - interpretacja obowiązująca w dniu sporządzenia oferty i zawarcia umowy leasingu - patrz: "Opodatkowanie Umów leasingu zawartych przed 01-10-2001").
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowgo przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się bez dodatkowej opłaty (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, finansowy, linia, technologiczna, urządzenia, samochody, ciężarowe, używane
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 13-03-2006