broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguLinie leasingowelinia leasingowa (w ramach umowy generalnej) na 80 samochodów w karoseriach osobowych z homologacją ciężarowych ...

  Linia leasingowa (w ramach umowy generalnej) na 80 samochodów z homologacją ciężarowych w karoseriach osobowych, na łączną kwotę około 5 mln PLN netto, do wykorzystania w ciągu 3 lat - leasing operacyjny, denominowany do EUR.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 22-08-2001.
  Finansujący (Leasingodawca): Spółka leasingowa należąca do banku międzynarodowego (prowadzącego również działalność w Polsce).
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka należąca do znanego koncernu międzynarodowego, przychód ze sprzedaży za rok 2000 w przedziale 200 mln PLN - 500 mln PLN, kapitał własny spółki na koniec roku 2000 rzędu 100 mln PLN.
  Przedmiot Leasingu: ok. 80 samochodów w karoseriach osobowych z homologacją ciężarowych, do wyleasingowania w ciągu 3 lat, dostawca krajowy.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1R, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1R = 4,207% z dnia 02-08-2001
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa10%
Opłata manipulacyjna0%
Miesięczne opłaty leasingowe2,580% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 rok stosownie do zmian EURIBOR 1R)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną102,88%
Wartość końcowa *10%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową112,88%
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Wartość końcowa została ustalona zgodnie z interpretacją w piśmie Ministerstwa Finansów z 26-08-1998 nr PB3-JW/722-254/2879/98 do Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej (obowiązującą w dniu sporządzenia oferty).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
linia leasingowa, samochodów, osobowych, z homologacją,ciężarowych, kalkulacja, leasingu
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 13-03-2006