broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguLinie leasingoweLinia leasingowa na kwotę 500 tys. EUR netto... - nowe samochody ciężarowe Volvo, ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy

  Linia leasingowa na kwotę o równowartości 500 tys. EUR netto - leasing finansowy, złotówkowy i denominowany do EUR (48 mies.) - nowe samochody ciężarowe Volvo, ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 10-12-2003.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do jednego z najwięksazych banków w Europie.
  Korzystający (Leasingobiorca): spółka specjalizująca się w transporcie materiałów lekkich; w okresie I-X 2003 r. przychód ze sprzedaży z przedziału 10-20 mln PLN, zysk brutto rzędu 1 mln PLN, kapitał własny z przedziału 2-5 mln PLN; należąca do spółki-matki z branży chemicznej o wieloletniej tradycji na rynku (roczny przychód ze sprzedaży powyżej 100 mln PLN, kapitał własny spółki powyżej 30 mln PLN).
  Przedmioty Leasingu: w ramach limitu 500 tys. EUR - nowe samochody ciężarowe Volvo, ciągniki siodłowe, przyczepy, naczepy (do wyczerpania limitu, do wykorzystania do 05-04-2004).
Wariant 1 (PLN)
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 5,45% (z 26-11-2003)
Okres Leasingu48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa1%
Opłata manipulacyjna0%
Miesięczne opłaty leasingowe2,4420% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Wartość końcowa *0,1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową118,316%
Wariant 2 (EUR)
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 3M = 2,1530% (z 26-11-2003)
Okres Leasingu48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa1%
Opłata manipulacyjna0%
Miesięczne opłaty leasingowe2,2870% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 3 miesiące stosownie do zmian EURIBOR 3M)
Wartość końcowa *0,1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową110,876%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu i w przypadku dokonania "przeniesienia" 1% z opłaty wstępnej do opłaty manipulacyjnej (wynoszącej tu 0%), aby wynik mógł być porównywalny z innymi kalkulacjami leasingu (jak również z kredytem, w którym opłata manipulacyjna może wynosić np. 1%), stopa procentowa (roczna nominalna, przeliczona z miesięcznej) wynosiłaby - dla PLN - około 8,02%, co stanowi około 2,57 p.p. marży względem WIBOR 1M przyjętego do kalkulacji; dla EUR - około 4,65%, co stanowi około 2,49 p.p. marży względem EURIBOR 3M przyjętego do kalkulacji.
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu.
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
linia leasingowa, leasing finansowy, samochody, ciężarowe, Volvo, ciągniki, siodłowe, przyczepy, naczepy
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 31-03-2004