broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguLinie leasingowelinia leasingowa na kwotę o równowartości 514 tys. EUR netto - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do EUR (36 i 60 mies., zmienna oraz stała stopa procentowa) - wózki widłowe, regały wysokiego składowania oraz sprzęt komputerowy

  Linia leasingowa na kwotę o równowartości 514 tys. EUR netto - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do EUR (36 i 60 mies., zmienna oraz stała stopa procentowa) - wózki widłowe, regały wysokiego składowania oraz sprzęt komputerowy.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 13-06-2005.
  Finansujący (Leasingodawca): Spółka leasingowa, której udziałowcem jest największa firma leasingowa w jednym z krajów Europy Zachodniej, należąca do grupy banku działającego w wielu krajach Europy, również w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka należąca do dużej, zagranicznej grupy z branży logistycznej, o przychodach ze sprzedaży za rok 2004 zawierających się w przedziale 30-60 mln PLN, o zysku netto z przedziału 3-9 mln zł., o kapitale własnym na koniec 2004 roku z przedziału 10-20 mln PLN.
  Przedmioty Leasingu: w ramach limitu 514 tys. EUR - wózki widłowe, regały wysokiego składowania oraz sprzęt komputerowy.
Wariant 1A - wózki widłowe, zmienna stopa procentowa, 10 sztuk, nowe, o łącznej wartości około 552 tys. PLN
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 5,45% (z dnia 13-06-2005)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną0,8%
Miesięczne opłaty leasingowe
od 1 do 2: 0,5892% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
od 3 do 60: 2,0332%
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną119,91%
Wartość końcowa *0,5%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową120,41%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi ~ 7,07%, co stanowi ~ 1,62 p.p. marży względem aktualnego WIBOR 1M.
Wariant 1B - wózki widłowe, stała stopa procentowa
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych - stała w trakcie trwania umowy leasingu - skalkulowana jest na bazie z dnia 13-06-2005
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną0,8%
Miesięczne opłaty leasingowe
od 1 do 2: 0,5750% (opłaty stałe)
od 3 do 60: 2,0252%
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną119,41%
Wartość końcowa *0,5%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową119,91%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi ~ 6,90%, co stanowiłoby ~ 1,45 p.p. marży względem aktualnego WIBOR 1M.
Wariant 2A - regały wysokiego składowania, zmienna stopa procentowa, nowe, o łącznej wartości około 188 tys. EUR
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 2,1040% (z dnia 13-06-2005)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną0,8%
Miesięczne opłaty leasingowe
od 1 do 2: 0,3086% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
od 3 do 60: 1,8778%
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną110,33%
Wartość końcowa *0,5%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową110,83%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi ~ 3,70%, co stanowi ~ 1,60 p.p. marży względem aktualnego EURIBOR 1M.
Wariant 2B - regały wysokiego składowania, stała stopa procentowa
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych - stała w trakcie trwania umowy leasingu - skalkulowana jest na bazie z dnia 13-06-2005
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną0,8%
Miesięczne opłaty leasingowe
od 1 do 2: 0,3667% (opłaty stałe)
od 3 do 60: 1,9094%
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną112,28%
Wartość końcowa *0,5%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową112,78%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi ~ 4,40%, co stanowiłoby ~ 2,30 p.p. marży względem aktualnego EURIBOR 1M.
Wariant 3A - sprzęt komputerowy, zmienna stopa procentowa, nowy, o łącznej wartości około 786 tys. PLN
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 5,45% (z dnia 13-06-2005)
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną0,8%
Miesięczne opłaty leasingowe
od 1 do 2: 0,6225% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
od 3 do 36: 3,2593%
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną112,86%
Wartość końcowa *0,5%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową113,36%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi ~ 7,47%, co stanowi ~ 2,02 p.p. marży względem aktualnego WIBOR 1M.
Wariant 3B - sprzęt komputerowy, stała stopa procentowa
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych - stała w trakcie trwania umowy leasingu - skalkulowana jest na bazie z dnia 13-06-2005
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną0,8%
Miesięczne opłaty leasingowe
od 1 do 2: 0,6083% (opłaty stałe)
od 3 do 36: 3,2514%
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną112,57%
Wartość końcowa *0,5%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową113,07%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi ~ 7,30%, co stanowiłoby ~ 1,85 p.p. marży względem aktualnego WIBOR 1M.
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, linia leasingowa, wózki widłowe, regały wysokiego składowania oraz sprzęt komputerowy, kalkulacje leasingu
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 12-09-2005