broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniamaszyna fleksograficzna (nowa), o wartości ok. 1,5 mln EUR netto ...

  Leasing maszyny fleksograficznej (nowa), o wartości ok. 1,5 mln EUR netto (~6,1 mln PLN netto) - leasing operacyjny, złotówkowy.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 11-01-2005.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa, której udziałowcem jest największa firma leasingowa w jednym z krajów Europy Zachodniej, należąca do grupy banku działającego w wielu krajach Europy, również w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): drukarnia - producent etykiet, przychód ze sprzedaży za rok 2004 z przedziału 25-75 mln PLN, zysk brutto z przedziału 2-5 mln PLN, kapitał (fundusz) własny z przedziału 5-10 mln PLN.
  Przedmiot Leasingu: maszyna fleksograficzna, nowa.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,64% z dnia 10-01-2005
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa4,25%
Opłata manipulacyjna0,75%
Miesięczne opłaty leasingowe
od 1 do 6: 0,6000% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
od 7 do 60: 2,0738%
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną120,585%
Wartość końcowa *5%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową125,585%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi ~ 8,48%, co stanowi ~ 1,84 p.p. marży względem WIBOR 1M na dzień sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, maszyny, fleksograficznej, maszyna, fleksograficzna, kalkulacja
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 13-03-2006