broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniamaszyna poligraficzna - introligatorska i gilotyna, nowe ...

  Leasing maszyny poligraficznej - introligatorskiej i gilotyny (nowe), o łącznej wartości ok. 800 tys. PLN netto - leasing finansowy (kapitałowy) i operacyjny, złotówkowy - planowane pod dotację - Sektorowy Program Operacyjny, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprzez inwestycje (SPO WKP), Działanie 2.3.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 02-02-2005.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do grupy bankowej, jednej z większych w Europie, do której należy również jeden z większych banków w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): drukarnia - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przychód ze sprzedaży za rok 2004 z przedziału 3-8 mln zł, dochód brutto z przedziału 300-800 tys. zł, odpisy amortyzacyjne z przedziału 300-800 tys. zł, kapitał własny na koniec 2004 r. z przedziału 2-5 mln zł.
  Przedmioty Leasingu: maszyna poligraficzna - introligatorska i gilotyna, nowe, wartość łącznie ok. 800 tys. PLN netto, leasing finansowy (kapitałowy) i operacyjny, złotówkowy.
Wariant 1 - leasing finansowy
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,60% (z 02-02-2005)
Okres Leasingu35 miesięcy (35 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa10%
Opłata manipulacyjna1,5%
Miesięczne opłaty leasingowe2,9475% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną114,663%
Wartość końcowa *0,1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową114,763%
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowgo przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się za minimalną opłatę (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy).
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT.
Podatek VAT w leasingu finansowym, zgodnie z przepisami o podatku VAT obowiązującymi od 01-05-2004, doliczany z tytułu dostawy towaru, płatny jest bezpośrednio po wydaniu Przedmiotu Leasingu Korzystającemu i liczony jest od ceny dostawy równej sumie wszystkich przewidzianych Umową Leasingu należności (całość świadczenia należnego, obejmująca wstępną opłatę leasingową, części kapitałowe i części odsetkowe opłat leasingowych, opłatę manipulacyjną, wartość końcową).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wariant 2 - leasing operacyjny
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,60% (z dnia 02-02-2005)
Okres Leasingu35 miesięcy (35 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa10%
Opłata manipulacyjna1,5%
Miesięczne opłaty leasingowe2,4262% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną96,42%
Wartość końcowa *21%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową117,42%
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, finansowy, operacyjny, maszyna, poligraficzna, introligatorska, maszyny, poligraficznej, introligatorskiej, gilotyny, gilotyna
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 02-03-2005