broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzenia2 obrabiarki do metalu, nowe, o wartości ok. 70 tys. EUR netto za sztukę ...

  Leasing 2 obrabiarek do metalu, nowe, o wartości ok. 70 tys. EUR netto za sztukę - leasing operacyjny, denominowany do CHF i EUR - planowane pod dotację - Sektorowy Program Operacyjny, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprzez inwestycje (SPO WKP), Działanie 2.3.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 28-01-2005 oraz 17-03-2005.
  Finansujący (Leasingodawcy):
warianty 1A i 1B - spółka leasingowa należąca do jednego z większych banków europejskich (prowadzącego działalność również w Polsce);
wariant 2 - spółka leasingowa, której udziałowcem jest największa firma leasingowa w jednym z krajów Europy Zachodniej, należąca do grupy banku działającego w wielu krajach Europy, również w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): producent podzespołów elektrotechnicznych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Przychód ze sprzedaży za rok 2003 z przedziału 3-6 mln zł, zysk brutto z przedziału 30-100 tys. zł, kapitał własny na koniec 2003 r. z przedziału 1-3 mln zł. Przychód ze sprzedaży za rok 2004 z przedziału 3-6 mln zł, zysk brutto z przedziału 2-4 mln zł, kapitał własny na koniec 2004 r. z przedziału 2-5 mln zł.
  Przedmioty Leasingu: 2 obrabiarki do metalu, nowe, o wartości ok. 70 tys. EUR netto za sztukę, nowe, leasing operacyjny, denominowany do CHF i EUR.
Wariant 1A (CHF, raty równe)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do CHF;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy LIBOR 1M dla CHF, kalkulacja oparta jest na wartości LIBOR 1M = 0,7000%, (z dnia 27-01-2005)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną20%
Miesięczne opłaty leasingowe1,4787% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian LIBOR 1M dla CHF)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną108,72%
Wartość końcowa *0,5%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową109,22%
Wariant 1B (EUR, raty równe)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 2,1070% (z dnia 27-01-2005)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną20%
Miesięczne opłaty leasingowe1,5309% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian EURIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną111,85%
Wartość końcowa *0,5%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową112,35%
Wariant 2 (CHF, raty progresywne)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do CHF;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy LIBOR 1M dla CHF, kalkulacja oparta jest na wartości LIBOR 1M = 0,7167%, (z dnia 15-03-2005)
Okres Leasingu72 miesiące (72 miesięczne opłaty leasingowe)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną10%
Miesięczne opłaty leasingowe
od 1 do 6: 0,7444% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
od 7 do 72: 1,4889%
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną112,732%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową113,732%
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, obrabiarki, obrabiarek, metalu
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 05-04-2005