broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniazgrzewarka do zgrzewania rur Thermatool, nowa, o wartości ok. 129 tys. GBP netto ...

  Leasing zgrzewarki do zgrzewania rur, nowej, o wartości ok. 129 tys. GBP netto - leasing finansowy (kapitałowy), złotówkowy, zakup z Wielkiej Brytanii.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 09-06-2004.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do międzynarodowej grupy finansowej (bankowo-ubezpieczeniowej), prowadzącej działalność m.in. w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka akcyjna, huta, przychód ze sprzedaży za 2003 rok z przedziału 300-900 mln zł, kapitał własny spółki na koniec 2003 roku w przedziale od 30 mln zł do 90 mln zł.
  Przedmiot Leasingu: zgrzewarka do zgrzewania rur Thermatool, nowa, wartość ok. 129 tys. GBP netto, leasing finansowy (kapitałowy), złotówkowy.
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 5,43% (z 09-06-2004)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną2%
Miesięczne opłaty leasingowe2,010% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną122,60%
Wartość końcowa *1 PLN
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową122,60%
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowgo przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się za minimalną opłatę (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy).
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT.
Podatek VAT w leasingu finansowym, zgodnie z przepisami o podatku VAT obowiązującymi od 01-05-2004, doliczany z tytułu dostawy towaru, płatny jest bezpośrednio po wydaniu Przedmiotu Leasingu Korzystającemu i liczony jest od ceny dostawy równej sumie wszystkich przewidzianych Umową Leasingu należności (całość świadczenia należnego, obejmująca wstępną opłatę leasingową, części kapitałowe i części odsetkowe opłat leasingowych, opłatę manipulacyjną, wartość końcową).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, finansowy, zgrzewarki, zgrzewarka, do zgrzewania rur, Thermatool
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 13-03-2006