broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniamaszyna do obróbki skrawaniem, sterowana numerycznie (nowa), marki Hyundai-KIA lub Haas ...

  Leasing maszyny do obróbki skrawaniem, sterowanej numerycznie (nowa), o wartości ok. 420 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 15-06-2005.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa, której udziałowcem jest największa firma leasingowa w jednym z krajów Europy Zachodniej, należąca do grupy banku działającego w wielu krajach Europy, również w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): spółka jawna będąca dostawcą narzędzi, urządzeń i maszyn; przychód ze sprzedaży za rok 2004 z przedziału 5-10 mln zł, dochód brutto z przedziału 500-900 tys. zł.
  Przedmiot Leasingu: maszyna do obróbki skrawaniem, sterowana numerycznie, marki Hyundai-KIA lub Haas, nowa, o wartości ok. 420 tys. PLN netto, leasing operacyjny, złotówkowy.
Wariant 1A
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 5,44% (z dnia 14-06-2005)
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną11,5%
Miesięczne opłaty leasingowe2,3489% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną96,06%
Wartość końcowa *20%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową116,06%
Wariant 1B
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 5,44% (z dnia 14-06-2005)
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną21,5%
Miesięczne opłaty leasingowe2,0335% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną94,71%
Wartość końcowa *20%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową114,71%
Wariant 1C
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 5,44% (z dnia 14-06-2005)
Okres Leasingu48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną11,5%
Miesięczne opłaty leasingowe2,1107% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną112,81%
Wartość końcowa *6%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową118,81%
Wariant 1D
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 5,44% (z dnia 14-06-2005)
Okres Leasingu48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną21,5%
Miesięczne opłaty leasingowe1,8645% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną110,99%
Wartość końcowa *6%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową116,99%
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, maszyny, maszyna, Hyundai-KIA, Haas, sterowana numerycznie, sterowanej, obróbki, skrawaniem
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 21-06-2005