broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniaschody ruchome, urządzenia dźwigowe (windy osobowe), urządzenia klimatyzacyjne (nowe), o łącznej wartości ok. 2.170 tys. PLN netto ...

  Leasing schodów ruchomych, urządzeń dźwigowych, urządzeń klimatyzacyjnych (nowe), o łącznej wartości ok. 2.170 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 25-08-2005.
  Finansujący (Leasingodawca): Spółka leasingowa, której udziałowcami są: jeden z większych banków w Polsce i firma leasingowa będąca liderem w jednym z krajów Europy Zachodniej.
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka - właściciel budynku nowego centrum handlowego w niedużym mieście - kurorcie, o przychodach ze sprzedaży (wynajem powierzchni handlowej) na 07/2005 z przedziału 500-1.000 tys. zł, zysku brutto z przedziału 30-60 tys. zł., kapitale własnym z przedziału 1-3 mln zł.
Poręczyciel umowy leasingu: Spółka będąca właścicielem sieci sklepów z branży odzieżowej, o przychodach ze sprzedaży za rok 2004 z przedziału 40-60 mln zł, zysku brutto rzędu 1 mln zł., kapitale własnym z przedziału 1-3 mln zł.
  Przedmioty Leasingu: schody ruchome, urządzenia dźwigowe (windy osobowe), urządzenia klimatyzacyjne (nowe), o łącznej wartości ok. 2.170 tys. PLN netto, leasing operacyjny, złotówkowy oraz denominowany do CHF.
Wariant 1A
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,74% (z dnia 24-08-2005)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną30%
Miesięczne opłaty leasingowe1,3640% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną111,84%
Wartość końcowa *15%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową126,84%
Wariant 1B
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,74% (z dnia 24-08-2005)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną40%
Miesięczne opłaty leasingowe1,1470% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną108,83%
Wartość końcowa *15%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową123,83%
Wariant 2A
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do CHF;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy LIBOR 1M dla CHF, kalkulacja oparta jest na wartości LIBOR 1M = 0,7350%, (z dnia 24-08-2005)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną30%
Miesięczne opłaty leasingowe1,2050% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian LIBOR 1M dla CHF)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną102,33%
Wartość końcowa *15%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową117,33%
Wariant 2B
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do CHF;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy LIBOR 1M dla CHF, kalkulacja oparta jest na wartości LIBOR 1M = 0,7350%, (z dnia 24-08-2005)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną40%
Miesięczne opłaty leasingowe1,0080% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian LIBOR 1M dla CHF)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną100,46%
Wartość końcowa *15%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową115,46%
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotów Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, schodów ruchomych, schody ruchome, urządzeń dźwigowych, urządzenia dźwigowege, windy, urządzeń klimatyzacyjnych, urządzenia klimatyzacyjne
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 12-09-2005