broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniamaszyny do obróbki powierzchni metalowych (śrutownice, przecinarka, ukosowarka, spawarka MIG/MAG), nowe, o łącznej wartości ok. 1,2 mln PLN netto ...

  Leasing maszyn do obróbki powierzchni metalowych (śrutownice, przecinarka, ukosowarka, spawarka MIG/MAG), nowe, o łącznej wartości ok. 1,2 mln PLN netto - leasing operacyjny i finansowy (kapitałowy), złotówkowy.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 26-06-2007.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa, której udziałowcem jest największa firma leasingowa w jednym z krajów Europy Zachodniej, należąca do grupy banku działającego w wielu krajach Europy, również w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): producent wyrobów metalowych, Spółka z o.o. Przychody za 2006 r. z przedziału 5-15 mln zł; zysk brutto z przedziału 300-600 tys. zł; wysokość odpisów amortyzacyjnych za 2006 r. z przedziału 50-150 tys. zł; kapitały własne z przedziału 400-800 tys. zł.
  Przedmioty Leasingu: maszyny do obróbki powierzchni metalowych, nowe, łączna wartość ok. 1,2 mln PLN netto, leasing operacyjny i finansowy (kapitałowy), złotówkowy.
Tabela 1 - leasing operacyjny (z wyłączeniem spawarki)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,44% (z dnia 21-06-2007)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną10%
Miesięczne opłaty leasingowe1,7351% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną114,106%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową115,106%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej (0,6%), wynosi 5,95%, co stanowi 1,51 p.p. marży względem WIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Tabela 2 - leasing finansowy (spawarka)
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,44% (z 21-06-2007)
Okres Leasingu60 miesięcy (60 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną10%
Miesięczne opłaty leasingowe1,7347% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną114,081%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową115,081%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej (0,6%), wynosi około 5,94%, co stanowi 1,50 p.p. marży względem WIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowgo przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się za minimalną opłatę (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy).
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT.
Podatek VAT w leasingu finansowym, zgodnie z przepisami o podatku VAT obowiązującymi od 01-05-2004, doliczany z tytułu dostawy towaru, płatny jest bezpośrednio po wydaniu Przedmiotu Leasingu Korzystającemu i liczony jest od ceny dostawy równej sumie wszystkich przewidzianych Umową Leasingu należności (całość świadczenia należnego, obejmująca wstępną opłatę leasingową, części kapitałowe i części odsetkowe opłat leasingowych, opłatę manipulacyjną, wartość końcową).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, finansowy, kapitałowy, centrum, obróbcze, obróbczego, obróbki, stali
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 10-07-2007