broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniasprężarka Atlas Copco, nowa, wartość ok. 336 tys. PLN netto ...

  Leasing sprężarki Atlas Copco, nowa, o wartości ok. 336 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 28-08-2007.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa, której udziałowcem jest największa firma leasingowa w jednym z krajów Europy Zachodniej, należąca do grupy banku działającego w wielu krajach Europy, również w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): osoba fizyczna świadcząca usługi doradztwa i montażu systemów energii odnawialnej.
  Przedmiot Leasingu: sprężarka Atlas Copco, nowa, wartość ok. 336 tys. PLN netto, leasing operacyjny, złotówkowy.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,80% (z dnia 27-08-2007)
Okres Leasingu48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną10%
Miesięczne opłaty leasingowe1,370% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną75,761%
Wartość końcowa *45%  **
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową120,761%
** Wysoka wrtość końcowa na życzenie klienta - w celu minimalizacji opłat miesięcznych. Założono tzw. gwarancję odkupu przedmiotu leasingu przez dostawcę.
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej (1,25%), wynosi około 6,92%, co stanowi 2,12 p.p. marży względem WIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, finansowy, kapitałowy, centrum, obróbcze, obróbczego, obróbki, stali
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 04-10-2007