broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniawykrawarka laserowa ByVention firmy Bystronic, nowa, wartość ok. 265 tys. EUR netto ...

  Leasing wykrawarki laserowej ByVention firmy Bystronic (nowa), o wartości ok. 265 tys. EUR netto - leasing operacyjny, dewizowy w EUR - płatności wnoszone bezpośrednio w EUR.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 13-07-2007.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa, której udziałowcem jest największa firma leasingowa w jednym z krajów Europy Zachodniej, należąca do grupy banku działającego w wielu krajach Europy, również w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): osoba fizyczna - producent z branży metalowej. Przychód za 2006 r. rzędu 10 mln PLN, dochód brutto za 2006 r. rzędu 1 mln PLN.
  Przedmiot Leasingu: wykrawarka laserowa ByVention firmy Bystronic, nowa (przyjęto normatywną stawkę amortyzacji 14%), o wartości ok. 265 tys. EUR netto, leasing operacyjny, dewizowy w EUR - płatności wnoszone bezpośrednio w EUR.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
dewizowy w EUR - płatności wnoszone bezpośrednio w EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 4,1050% (z dnia 12-07-2007)
Okres Leasingu48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną15%
Miesięczne opłaty leasingowe1,8702% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian EURIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną104,767%
Wartość końcowa *6%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową110,767%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej (0,4%), wynosi około 5,39%, co stanowi 1,29 p.p. marży względem EURIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, automatu, automat, pakujący, pakującego
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 08-10-2007