broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniatokarka CNC Gildemeister, maszyna pomiarowa (do pomiaru części obrabianych), uniwersalna frezarka narzędziowa 3-osiowa AVIA, centrum obróbcze pionowe 5-osiowe AVIA - nowe, wartość łącznie ok. 390 tys. EUR netto ...

  Leasing:
tokarki CNC Gildemeister,
maszyny pomiarowej
(do pomiaru części obrabianych),
uniwersalnej frezarki narzędziowej 3-osiowej AVIA,
centrum obróbczego pionowego 5-osiowego AVIA
- nowe, o łącznej wartości ok. 390 tys. EUR netto
- leasing operacyjny, dewizowy w EUR (kwoty netto płatne w walucie umowy leasingu, natomiast VAT w PLN).
  Kalkulacje leasingu z dnia: 16-04-2010.
  Finansujący (Leasingodawca): firma leasingowa wchodząca w skład międzynarodowej grupy finansowej z siedzibą w jednym z krajów europejskich.
  Korzystający (Leasingobiorca): Sp. z o.o. - producent części do maszyn i urządzeń; przychody za rok 2009 z przedziału 10-20 mln zł, zysk brutto z przedziału 30-100 tys. zł, kapitały własne na koniec 2009 r. z przedziału 2-8 mln zł.
  Przedmioty Leasingu:
tokarka CNC Gildemeister,
maszyna pomiarowa (do pomiaru części obrabianych),
uniwersalna frezarka narzędziowa 3-osiowa AVIA,
centrum obróbcze pionowe 5-osiowe AVIA
- nowe.
Tabela 1
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
dewizowy w EUR - płatności wnoszone bezpośrednio w EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 0,4% (z dnia 15-04-2010)
Okres Leasingu59 miesięcy (59 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną0,5%
Miesięczne opłaty leasingowe1,8138% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian EURIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną107,514%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową108,514%
Tabela 2
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
dewizowy w EUR - płatności wnoszone bezpośrednio w EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 0,4% (z dnia 15-04-2010)
Okres Leasingu59 miesięcy (59 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną5%
Miesięczne opłaty leasingowe1,7315% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian EURIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną107,159%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową108,159%
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, samochodu, osobowego, samochód, osobowy, Honda, Civic, samochody, osobowe, ciężarowych, terenowe
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 26-04-2010