broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniamaszyny do produkcji styropianu (nowe), wartość ok. 500 tys. EUR netto ...

  Leasing maszyn do produkcji styropianu, wartości ok. 500 tys. EUR netto - leasing operacyjny, denominowany do EUR.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 17-09-2002.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do międzynarodowej grupy finansowej (bankowo-ubezpieczeniowej), prowadzącej działalność m.in. w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): spółka należąca do koncernu międzynarodowego - producent, przychód ze sprzedaży za rok 2001 zawiera się w przedziale między 50 a 100 mln PLN.
  Przedmiot Leasingu: maszyny do produkcji styropianu, nowe.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 3,313% z dnia 12-09-2002
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa10%
Opłata manipulacyjna1%
Miesięczne opłaty leasingowe2,3225% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian EURIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną94,61%
Wartość końcowa *15%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową109,61%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi ~ 5,227%, co stanowi ~ 1,914 p.p. marży względem EURIBOR 1M na dzień sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, maszyn, maszyny, do produkcji, styropianu kalkulacja, leasingu, operacyjny, stopa procentowa, opłaty leasingowe
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 13-03-2006