broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniamaszyna do odważania porcji dla przemysłu spożywczego (nowa, normatywna stawka amortyzacji 10%) ...

  Leasing maszyny do odważania porcji dla przemysłu spożywczego (nowa, normatywna stawka amortyzacji 10%), o wartości ok. 500 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 08-01-2003.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do grupy znanego banku zagranicznego, będącego głównym akcjonariuszem jednego z większych banków w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): spółka akcyjna - wiodący producent znanych na rynku wyrobów z branży spożywczej, przychód ze sprzedaży za rok 2001 powyżej 100 mln PLN, kapitał (fundusz) własny rzędu 20 mln PLN.
  Przedmiot Leasingu: maszyna do dokładnego odważania porcji produktu, nowa (normatywna stawka amortyzacji 10%).
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,78% z dnia 07-01-2003
Okres Leasingu48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa0%
Opłata manipulacyjna1,5%
Miesięczne opłaty leasingowe2,100% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną102,30%
Wartość końcowa *25%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową127,30%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi ~ 9,75%, co stanowi ~ 2,97 p.p. marży względem WIBOR 1M na dzień sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, maszyny, przemysłu, spożywczego, maszyna, złotówkowy, wstępna, opłata, leasingowa, 0%
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 13-03-2006