broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniamaszyny do pralni chemicznej (nowe, normatywna stawka amortyzacji 10%), wartość ok. 280 tys. PLN netto ...

  Leasing maszyn do pralni chemicznej (nowe), o wartości ok. 280 tys. PLN netto - leasing operacyjny denominowany do EUR.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 28-10-2002.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do międzynarodowej grupy finansowej (bankowo-ubezpieczeniowej), prowadzącej działalność m.in. w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): spółka cywilna, działająca w ramach sieci franchisingowej (pralnia chemiczna w hipermarkecie).
  Przedmiot Leasingu: maszyny do pralni chemicznej, nowe (normatywna stawka amortyzacji 10%).
Wariant 1 (liniowy)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 3,306% z dnia 23-09-2002
Okres Leasingu48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa25%
Opłata manipulacyjna2,5%
Miesięczne opłaty leasingowe1,373% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian EURIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną93,40%
Wartość końcowa *25%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową118,40%
Wariant 2 (degresywny)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 1M = 3,306% z dnia 23-09-2002
Okres Leasingu48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa25%
Opłata manipulacyjna2,5%
Miesięczne opłaty leasingowe
od 1 do 12:2,311%
od 13 do 24:1,479%
od 25 do 36:0,925%
od 37 do 48:0,555%
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną90,74%
Wartość końcowa *25%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową115,74%
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, maszyn, pralni chemicznej, maszyny, kalkulacja, leasingu, operacyjny, denominowany, EUR
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 17-01-2004