broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSprzęt budowlany, maszyny drogowe, wózki widłowesamochód-wywrotka na podwoziu Renault Kerax Heavy, nowy, wartość ok. 90 tys. EUR netto ...

  Leasing samochodu-wywrotki na podwoziu Renault Kerax Heavy (nowy), o wartości ok. 90 tys. EUR netto - leasing operacyjny złotówkowy.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 28-03-2008.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa, której udziałowcem jest największa firma leasingowa w jednym z krajów Europy Zachodniej, należąca do grupy banku działającego w wielu krajach Europy, również w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - usługi budowlano-inżynieryjne. Przychody za rok 2007 rzędu 20 mln zł.
  Przedmiot Leasingu: samochód-wywrotka na podwoziu Renault Kerax Heavy, nowy.
Wariant 1
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 5,83% (z dnia 21-03-2008)
Okres Leasingu24 miesiące (24 miesięczne opłaty leasingowe)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną30%
Miesięczne opłaty leasingowe2,4470% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M dla PLN)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną88,727%
Wartość końcowa *19%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową107,727%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej (0,8%), wynosi około 7,32%, co stanowi 1,49 p.p. marży względem WIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Wariant 2
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 5,83% (z dnia 21-03-2008)
Okres Leasingu35 miesięcy (35 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną30%
Miesięczne opłaty leasingowe2,2536% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M dla PLN)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną108,877%
Wartość końcowa *0,1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową108,977%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej (0,8%), wynosi około 7,43%, co stanowi 1,60 p.p. marży względem WIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, minikoparki, minikoparka, Bobcat, kalkulacje, leasingu, oferty, sprzęt, budowlany
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 09-07-2008