broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSprzęt budowlany, maszyny drogowe, wózki widłowepodnośnik teleskopowy BOBCAT (nowy), wartość ok. 60 tys. EUR netto ...

  Leasing podnośnika teleskopowego BOBCAT (nowego), o wartości ok. 60 tys. EUR netto - leasing operacyjny, denominowany do EUR oraz do CHF.

  Kalkulacje leasingu z dnia: 31-07-2002.
  Finansujący (Leasingodawca): wariant 1 - spółka leasingowa należąca do jednej z największych firm leasingowych z Niemiec; wariant 2 - spółka leasingowa należąca do znanego banku zagranicznego, prowadzącego działalność również w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): spółka z branży budowlanej, przychód ze sprzedaży za rok 2001 rzędu 5 mln PLN; zysk brutto za rok 2001 rzędu 2,5 mln PLN, kapitały własne na koniec 2001 roku rzędu 2,5 mln PLN.
  Przedmiot Leasingu: podnośnik teleskopowy BOBCAT (nowy).
Wariant 1 (EUR)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 3M = 3,3780% z dnia 30-07-2002
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa10%
Opłata manipulacyjna0%
Miesięczne opłaty leasingowe2,859% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 3 miesiące stosownie do zmian EURIBOR 3M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną112,92%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową113,92%
Wariant 2 (CHF)
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do CHF;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy LIBOR 1M dla CHF, kalkulacja oparta jest na wartości LIBOR 1M ~ 1,0% sprzed dnia sporządzenia kalkulacji
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa8%
Opłata manipulacyjna2%
Miesięczne opłaty leasingowe2,499% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 3 miesiące stosownie do zmian EURIBOR 3M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną99,96%
Wartość końcowa *10%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową109,96%
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, podnośnika, teleskopowego, podnośnik, teleskopowy, BOBCAT, kalkulacje, leasingu, sprzęt, budowlany, oferty
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 17-01-2004