broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSprzęt budowlany, maszyny drogowe, wózki widłowekoparko-ładowarka CASE, nowa, wartość  228 tys. PLN netto oraz ładowarka CASE, używana, rocznik 1999, wartość  180 tys. PLN netto ...

  Leasing koparko-ładowarki CASE (nowa), o wartości 228 tys. PLN netto oraz ładowarki CASE (używana, rocznik 1999), o wartości 180 tys. PLN netto - leasing finansowy (kapitałowy), złotówkowy.
  Kalkulacje leasingu z dnia: 13-04-2005.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa, której udziałowcem jest największa firma leasingowa w jednym z krajów Europy Zachodniej, należąca do grupy banku działającego w wielu krajach Europy, również w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): spółka zajmująca się budową i remontami infrastruktury drogowej; o przychodach ze sprzedaży w 2004 r. z przedziału 5-10 mln PLN, zysku brutto w 2004 r. z przedziału 300-700 tys. PLN i kapitale własnym z przedziału 0,5-1 mln PLN.
  Przedmioty Leasingu: koparko-ładowarka CASE (nowa) oraz ładowarka CASE (używana, rocznik 1999), dostawca krajowy.
Kalkulacja 1 (koparko-ładowarka CASE, nowa)
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,05% (z 11-04-2005)
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną12%
Miesięczne opłaty leasingowe2,8170% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną113,412%
Wartość końcowa *0,1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową113,512%
Kalkulacja 2 (ładowarka CASE, używana)
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,05% (z 11-04-2005)
Okres Leasingu36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną40%
Miesięczne opłaty leasingowe1,9325% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną109,570%
Wartość końcowa *0,1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową109,670%
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowgo przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się za minimalną opłatę (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy).
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT.
Podatek VAT w leasingu finansowym, zgodnie z przepisami o podatku VAT obowiązującymi od 01-05-2004, doliczany z tytułu dostawy towaru, płatny jest bezpośrednio po wydaniu Przedmiotu Leasingu Korzystającemu i liczony jest od ceny dostawy równej sumie wszystkich przewidzianych Umową Leasingu należności (całość świadczenia należnego, obejmująca wstępną opłatę leasingową, części kapitałowe i części odsetkowe opłat leasingowych, opłatę manipulacyjną, wartość końcową).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, finansowy, koparko-ładowarki, CASE, koparko-ładowarka, ładowarka, ładowarki, kalkulacje, leasingu, kapitałowy, sprzęt, budowlany, oferty
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 21-04-2005