broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSamochody osobowe, terenowe, dostawcze, specjalnesamochód osobowy Honda Civic, w cenie ok. 57 tys. PLN netto, nowy ...

  Leasing samochodu osobowego Honda Civic o wartości ok. 57 tys. PLN netto (nowy) - leasing operacyjny, złotówkowy.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 07-09-2006.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do jednego z większych banków europejskich (prowadzącego działalność również w Polsce).
  Korzystający (Leasingobiorca): osoba fizyczna zajmująca się świadczeniem usług informatycznych oraz sprzedażą sprzętu komputerowego; przychody za rok 2005 rzędu 400 tys. zł, dochód brutto rzędu 50 tys. zł.
  Przedmiot Leasingu: samochód osobowy Honda Civic, nowy.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,13% (z dnia 06-09-2006)
Okres Leasingu47 miesięcy (47 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną35,7%
Miesięczne opłaty leasingowe1,574% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną109,66%
Wartość końcowa *0,5%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową110,16%
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez opłaty manipulacyjnej, wynosi około 6,13%, co stanowi 2,00 p.p. marży względem WIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, samochodu, osobowego, samochód, osobowy, Honda, Civic, samochody, osobowe, ciężarowych, terenowe
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 29-09-2006