broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguSamochody ciężarowe (duże), ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, cysternysamochód śmieciarka na podwoziu Scania, zabudowa Medium 16 m3 produkcji Ekocel, nowy, o wartości ok. 600 tys. PLN netto ...

  Leasing samochodu śmieciarki na podwoziu Scania zabudowa Medium 16 m3 produkcji Ekocel, nowy, o wartości ok. 600 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 26-01-2010.
  Finansujący (Leasingodawca): firma leasingowa wchodząca w skład międzynarodowej grupy finansowej z siedzibą w jednym z krajów europejskich.
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka z o. o. zajmująca się świadczeniem usług komunalnych.
  Przedmiot Leasingu: samochód śmieciarka na podwoziu Scania, zabudowa Medium 16 m3 produkcji Ekocel, nowy, o wartości ok. 600 tys. PLN netto.
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 3,62% (z dnia 22-01-2010)
Okres Leasingu30 miesięcy (30 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną10%
Miesięczne opłaty leasingowe3,0663% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną101,988%
Wartość końcowa *7%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową108,988%
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotów Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, kalkulacje, leasingu, ciągniki siodłowe, ciągników, siodłowych, Scania, naczepy, naczep, firanki, burtowa
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 10-04-2010