broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguKomputery i oprogramowaniesprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do prowadzenia telekonferencji, łączna wartość ok. 1 mln PLN ...

  Leasing sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia telekonferencji, łączna wartość ok. 1 mln PLN netto.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 01-08-2006.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do jednej z największych w Europie grup bankowo-ubezpieczeniowych.
  Korzystający (Leasingobiorca): spółka akcyjna świadcząca usługi informatyczne wspierające zarządzanie w przedsiębiorstwach; przychody ze sprzedaży za rok 2005 z przedziału 2-6 mln zł, zysk brutto z przedziału 10-50 tys. zł., kapitał własny z przedziału 1-4 mln zł.
  Przedmiot Leasingu: sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do prowadzenia telekonferencji, o wartości ok. 1 mln PLN netto (w tym wartość oprogramowania stanowi ok. 60%).
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 3M = 4,20% (z dnia 01-08-2006)
Okres Leasingu23 miesięcy (23 miesięczne opłaty leasingowe)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną20%
Miesięczne opłaty leasingowe
od 1 do 12: 5,650% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 3 miesiące stosownie do zmian WIBOR 3M)
od 13 do 22: 1,917%
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną106,97%
Wartość końcowa *1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową107,97%
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, kalkulacje, leasingu, ciągniki siodłowe, ciągników, siodłowych, Scania, naczepy, naczep, firanki, burtowa
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 29-09-2006