broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguNieruchomościnieruchomość - kamienica usługowo-biurowa w woj. wielkopolskim o wartości około 1,9 mln PLN...

  Leasing nieruchomości - kamienicy usługowo-biurowej w woj. wielkopolskim o wartości około 1,9 mln PLN (w tym grunt 80 tys. PLN) netto - leasing finansowy oraz operacyjny na naniesienia i umowa najmu na grunt (użytkowanie wieczyste), złotówkowy (120 mies.).
  Kalkulacje leasingu z dnia: 07-09-2006.
  Finansujący (Leasingodawca): Spółka leasingowa, należąca do grupy jednego z większych banków europejskich, do której należy również jeden z większych banków w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): spółka celowa powołana w celu wynajmu nieruchomości na oddział jednego z dużych banków.
  Przedmiot Leasingu: nieruchomość - kamienica usługowo-biurowa w woj. wielkopolskim o wartości łącznie z gruntem około 1,9 mln PLN (w tym grunt 80 tys. PLN) netto
Wariant 1 - leasing finansowy budynku oraz umowa najmu na grunt - opłaty w tabeli po zsumowaniu
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy naniesień (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający) + umowa najmu na grunt;
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 3M = 4,19% z dnia 31-08-2006
Okres Leasingu120 miesięcy (120 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa0%
Opłata manipulacyjna2%
Miesięczne opłaty leasingowe1,1204% (łącznie część kapitałowa z odsetkową, opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 3 miesiące stosownie do zmian WIBOR 3M)
Wartość końcowa *4,2%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową140,661% (bez uwzględniania opłat związanych z przenoszeniem własności, podatków od nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości, itp.)
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez opłaty manipulacyjnej, wynosi około 6,69%, co stanowi 2,50 p.p. marży względem WIBOR 3M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowgo przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się za minimalną opłatę (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy).
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT.
Podatek VAT w leasingu finansowym, zgodnie z przepisami o podatku VAT obowiązującymi od 01-05-2004, doliczany z tytułu dostawy towaru, płatny jest bezpośrednio po wydaniu Przedmiotu Leasingu Korzystającemu i liczony jest od ceny dostawy równej sumie wszystkich przewidzianych Umową Leasingu należności (całość świadczenia należnego, obejmująca wstępną opłatę leasingową, części kapitałowe i części odsetkowe opłat leasingowych, opłatę manipulacyjną, wartość końcową).
Wariant 2 - leasing operacyjny (w rozumieniu podatkowym) budynku oraz umowa najmu na grunt - opłaty w tabeli po zsumowaniu
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny naniesień (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący) + umowa najmu na grunt;
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 3M = 4,19% z dnia 31-08-2006
Okres Leasingu120 miesięcy (120 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa0%
Opłata manipulacyjna2%
Miesięczne opłaty leasingowe0,8023% + 0,2007% rata kaucji miesięcznych na poczet wartości końcowej
(opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 3 miesiące stosownie do zmian WIBOR 3M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną98,278%
Wartość końcowa *48,27% łącznej wartości przedmiotu leasingu; na poczet jej zaliczone 24,19% z rat kaucji miesięcznych, pozostaje więc do zapłaty 24,08%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową146,548% (bez uwzględniania opłat związanych z przenoszeniem własności, podatków od nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości, itp.)
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez opłaty manipulacyjnej, wynosi około 6,68%, co stanowi 2,49 p.p. marży względem WIBOR 3M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabeli należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Okres umowy leasingu i wartość końcowa ustalone zgodnie z obowiązującymi: Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych i Ustawą o Podatku Dochodowym od osób Prawnych (rozdział 4a - zapisy dotyczące zasad opodatkowania umów leasingu, obowiązujące od 01-10-2001).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, finansowy, nieruchomości, nieruchomość, hali, magazynowo-handlowej, hala, magazynowo-handlowa
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 29-09-2006