broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguNieruchomościnieruchomość - budynek biurowo-magazynowy na Górnym Śląsku o wartości około 1 mln USD, używany ...

  Leasing nieruchomości - budynku biurowo-magazynowego na Górnym Śląsku o wartości około 1 mln USD, używany - leasing finansowy, denominowany do USD.
  Kalkulacja leasingu z dnia: 10-07-2002.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do grupy znanego banku zagranicznego, będącego głównym akcjonariuszem jednego z większych banków w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): celowo powołana Spółka z o.o., przy uwględnieniu zabezpieczenia w postaci cesji z umów najmu.
  Przedmiot Leasingu: nieruchomość używana - budynek biurowo-magazynowy na Górnym Śląsku (wybudowany w latach 80-tych z konstrukcji żelbetowej).
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• denominowany do USD;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy LIBOR 6M dla USD, kalkulacja oparta jest na wartości LIBOR 6M (USD) = 1,93% z dnia 10-07-2002
Okres Leasingu120 miesięcy (120 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa0%
Opłata manipulacyjna1,65%
Miesięczne opłaty leasingowe1,0769% (łącznie część kapitałowa z odsetkową), płatne miesięcznie z dołu (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 6 miesięcy stosownie do zmian LIBOR 6M dla USD); do opłat miesięcznych doliczane będzie 0,01% wartości Przedmiotu Leasingu netto za bieżące zarządzanie projektem
Wartość końcowa *0,00 USD
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową132,078% (wraz z opłatami za bieżące zarządzanie projektem, bez uwzględniania opłat z tytułu przenoszenia praw własności, kosztów administracyjnych, ubezpieczenia nieruchomości, itp.)
  Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna) wynosi około 5,53%, co stanowi 3,40 p.p. marży względem LIBOR 6M (dla USD) na dzień sporządzenia kalkulacji (bez uwzględnienia opłat za bierzące zarządzanie projektem).
Powyższa tabela nie uwzględnia podatku VAT płaconego przez Korzystającego (Leasingobiorcę) wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowgo przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się bez dodatkowej opłaty (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy).
Przedstawiony powyżej przykład kalkulacji leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
wstecz   do góry   
leasing, finansowy, nieruchomości, nieruchomość, budynku, biurowego, budynek, biurowo-magazynowego, biurowo-magazynowy
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 13-03-2006