broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguNieruchomościnieruchomość - budynek biurowy na Górnym Śląsku o wartości około 2,5 mln PLN ...

  Leasing nieruchomości - budynku biurowego na Górnym Śląsku o wartości około 2,5 mln PLN - leasing finansowy, złotówkowy (120 oraz 180 mies.).
  Kalkulacje leasingu z dnia: 22-02-2005.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa banku, którego właścicielami są polska agencja i bank francuski.
  Korzystający (Leasingobiorca): celowa Spółka z o.o., powołana na potrzeby wynajmu nieruchomości.
  Przedmiot Leasingu: nieruchomość - budynek biurowy wraz z mniejszym obiektem, o łącznej powierzchni około 1.800 m², na Górnym Śląsku, o wartości około 2,5 mln PLN.
Wariant 1 - 120 miesięcy
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uwarunkowana stopą bazową banku finansującego (WIBOR 1M w dniu 21-02-2005 wynosił 6,52%)
Okres Leasingu120 miesięcy (120 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa38%
Opłata manipulacyjna2%
Miesięczne opłaty leasingowe0,8845% (łącznie część kapitałowa z odsetkową)
Wartość końcowa *0,1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową146,240% (bez uwzględniania opłat administracyjnych związanych z przenoszeniem własności, podatków od nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości, itp.)
Wariant 2 - 180 miesięcy
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uwarunkowana stopą bazową banku finansującego (WIBOR 1M w dniu 21-02-2005 wynosił 6,52%)
Okres Leasingu180 miesięcy (180 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa38%
Opłata manipulacyjna2%
Miesięczne opłaty leasingowe0,7344% (łącznie część kapitałowa z odsetkową)
Wartość końcowa *0,1%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową172,292% (bez uwzględniania opłat administracyjnych związanych z przenoszeniem własności, podatków od nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości, itp.)
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowgo przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się za minimalną opłatę (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy).
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT.
Podatek VAT w leasingu finansowym, zgodnie z przepisami o podatku VAT obowiązującymi od 01-05-2004, doliczany z tytułu dostawy towaru, płatny jest bezpośrednio po wydaniu Przedmiotu Leasingu Korzystającemu i liczony jest od ceny dostawy równej sumie wszystkich przewidzianych Umową Leasingu należności (całość świadczenia należnego, obejmująca wstępną opłatę leasingową, części kapitałowe i części odsetkowe opłat leasingowych, opłatę manipulacyjną, wartość końcową).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, finansowy, nieruchomości, nieruchomość, budynku, biurowego, budynek, biurowy, budynek biurowy
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 25-02-2005