broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguNieruchomościnieruchomość - centrum handlowe, o wartości około 7,5 mln PLN ...

  Leasing zwrotny nieruchomości - centrum handlowe, o wartości około 7,5 mln PLN - leasing zwrotny operacyjny, złotówkowy i denominowany do EUR na naniesienia (budynek) oraz finansowy złotówkowy i denominowany do EUR na grunt (120 mies.).
  Kalkulacje leasingu z dnia: 27-10-2005.
  Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do grupy kapitałowej jednego z najwiekszych banków w Polsce.
  Korzystający (Leasingobiorca): Spółka z o.o., wynajmująca powierzchnię w centrum handlowym (operator nieruchomości) podmiotom, prowadzącym działalność w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej w branży budowlanej. Przychody za 2004 r. z przedziału 2,5-5 mln zł, zysk brutto z przedziału 250-750 tys. zł.
  Przedmiot Leasingu: nieruchomość - budynek handlowo-magazynowy z zapleczem administracyjnym i socjalnym, o łącznej powierzchni około 7.000 m² i wartości około 7,5 mln PLN.
Wariant 1 - naniesienia (budynek), bez gruntu
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 3M = 4,51% (z dnia 03-10-2005)
Okres Leasingu120 miesięcy (120 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną21%
Miesięczne opłaty leasingowe0,680% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 3 miesiące stosownie do zmian WIBOR 3M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną102,60%
Kaucja gwarancyjna płatna miesięcznie0,191% (zaliczana na poczet wartości końcowej)
Wartość końcowa *45,86% (po uwzględnieniu wpłacanej miesięcznie kaucji gwarancyjnej wpłata wynosi 0%)
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową148,46% (bez uwzględniania opłat administracyjnych związanych z przenoszeniem własności, podatków od nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości, itp.)
Wariant 1 - grunt
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• złotówkowy (PLN);
• wysokość opłat miesięcznych uwarunkowana stopą bazową banku finansującego (WIBOR 3M w dniu 03-10-2005 wynosił 4,51%)
Okres Leasingu120 miesięcy (120 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną21%
Miesięczne opłaty leasingowe0,987% (łącznie część kapitałowa z odsetkową)
Wartość końcowa *0%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową139,44% (bez uwzględniania opłat administracyjnych związanych z przenoszeniem własności, podatków od nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości, itp.)
Wariant 2 - naniesienia (budynek), bez gruntu
Rodzaj Leasingu
• leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy EURIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości EURIBOR 3M = 2,1780% (z dnia 03-10-2005)
Okres Leasingu120 miesięcy (120 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną21%
Miesięczne opłaty leasingowe0,557% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 3 miesiące stosownie do zmian EURIBOR 3M)
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną87,84%
Kaucja gwarancyjna płatna miesięcznie0,191% (zaliczana na poczet wartości końcowej)
Wartość końcowa *45,86% (po uwzględnieniu wpłacanej miesięcznie kaucji gwarancyjnej wpłata wynosi 0%)
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową133,70% (bez uwzględniania opłat administracyjnych związanych z przenoszeniem własności, podatków od nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości, itp.)
Wariant 2 - grunt
Rodzaj Leasingu
• leasing finansowy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający);
• denominowany do EUR;
• wysokość opłat miesięcznych uwarunkowana stopą bazową banku finansującego (EURIBOR 3M w dniu 03-10-2005 wynosił 2,1780%)
Okres Leasingu120 miesięcy (120 miesięcznych opłat leasingowych)
 % wartości Przedmiotu Leasingu netto
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną21%
Miesięczne opłaty leasingowe0,907% (łącznie część kapitałowa z odsetkową)
Wartość końcowa *0%
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową129,84% (bez uwzględniania opłat administracyjnych związanych z przenoszeniem własności, podatków od nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości, itp.)
Dla leasingu operacyjnego:
Powyższe tabele nie uwzględniają podatku VAT płaconego przez Korzystającego (Leasingobiorcę) wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości (zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w dniu przygotowania kalkulacji).
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu.
Dla leasingu finansowego:
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) po wygaśnięciu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowgo przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się za minimalną opłatę (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy).
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT.
Podatek VAT w leasingu finansowym, zgodnie z przepisami o podatku VAT obowiązującymi od 01-05-2004, doliczany z tytułu dostawy towaru, płatny jest bezpośrednio po wydaniu Przedmiotu Leasingu Korzystającemu i liczony jest od ceny dostawy równej sumie wszystkich przewidzianych Umową Leasingu należności (całość świadczenia należnego, obejmująca wstępną opłatę leasingową, części kapitałowe i części odsetkowe opłat leasingowych, opłatę manipulacyjną, wartość końcową).
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
wstecz   do góry   
leasing, operacyjny, zwrotny, nieruchomości, nieruchomość, centrum handlowe
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 09-12-2005